Vážení klienti,

jsme rádi, že jste našimi podnájemníky a chtěli bychom vám představit kontakty, které jsou důležité pro snazší průběh vzájemné spolupráce.


Správa nemovitostí a mimořádné události

sprava@nemovitostinainvestice.cz

+420 604 218 128

Po – Pá 9:00 – 15:00

Zajištění drobných oprav a uhrazení nákladů je ve vaší režii dle Podnájemní smlouvy.

V případě havárie volejte bezodkladně vámi zvolenou havarijní službu. Neposkytujeme konkrétní doporučení. O průběhu řešení nás následně informujte e-mailem.

Kontakt pouze formou e-mailu. Nezapomeňte do předmětu zprávy uvést jméno, adresu a stručný popis problému. Děkujeme za pochopení.

V mimořádných případech volejte asistenční službu vaší pojišťovny.

Direct: +420 291 291 291

ČSOB: +420 466 100 777Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Tým společnosti Nemovitosti na investice s.r.o. a Bureš & partneři s.r.o.

Časté problémy v bytě a jak jim předcházet, či je řešit

 • Zavřít hlavní uzávěr vody do bytu.
 • Vodu co nejdříve vytřít, aby neprotekla k sousedům pod vámi.
 • Bezodkladně kontaktovat pojišťovnu Direct, u níž máte sjednané pojištění domácnosti a mohou vám pomoci s řešením situace a objednáním servisu.

 • Ujistit se, že není shozený hlavní jistič bytu, zkontrolovat, že nejsou spadlé pojistky.

 • Ujistit se, že není vypnutý hlavní uzávěr vody pro váš byt.
 • Zkontrolovat nástěnku v domě, zda na ní nevisí informace o odstávce vody či kontakt na správu domu, která může pomoci situaci řešit.
 • Otevřít stránky pvk.cz – zkontrolovat, zda se v nahlášených haváriích nachází vaše adresa bytu, případně havárii nahlásit pro urychlení řešení.

 • Zkontrolovat nástěnku v domě, zda na ní nevisí informace o odstávce teplé vody.
 • Zjistit, zda topné zařízení nehlásí chybu, či nevydává neobvyklý zvuk (syčení) – postupovat dle manuálu.
 • V akutním případě kontaktovat odborný servis a následně o tom informovat e-mailem na adresu sprava@nemovitostinainvestice.cz.
 • Bezodkladně kontaktovat pojišťovnu Direct, u níž máte sjednané pojištění domácnosti a mohou vám pomoci s řešením situace a objednáním servisu.

 • Zkontrolujte, zda není uzavřený hlavní uzávěr plynu pro váš byt.
 • Nahlaste poruchu distributorovi plynu.
 • Kontaktujte nás e-mailem na adrese sprava@nemovitostinainvestice.cz.

 • Bezodkladně kontaktovat pojišťovnu Direct, u níž máte sjednané pojištění domácnosti a mohou vám pomoci s řešením situace a objednáním zámečníka.

Bezodkladně kontaktovat Policii České republiky – 158.