Správa nemovitostí

Naše odměna činí 15 % z vybraného nájemného.

Podnájemci nám platí každý měsíc nájem + zálohy na služby SVJ a energie. My pak majiteli posíláme 85 % z výše nájemného a celou částku záloh. Naše odměna se tedy vypočítává a hradí pouze z nájmu.

Garantujeme vám příjem pouze ve chvíli, kdy je byt obsazený podnájemníkem. Když je byt prázdný, v přípravě, nebo se přeobsazuje, tak příjem nemáte. Odměnu ale v tento okamžik nedostáváme ani my, takže jsme maximálně motivovaní, aby byl byt co nejdříve obsazen za co nejvyšší cenu.

Díky procentuálnímu výpočtu odměny pak při navýšení nájmu vyděláváte více vy jako majitel, ale i my. Věříme, že toto nastavení je dlouhodobě férové a udržitelné. Pokud bychom neobsazovali byty včas, nebudou majitelé spokojení. 75 % bytů zvládneme znovu obsadit do termínu, kdy předchozí podnájemce opouští byt. A zbývající byty obsadíme většinou do 2 týdnů po ukončení smlouvy předchozího podnájemce.

Nájemné určuje vždy jen a pouze aktuální tržní situace. Díky velkému množství bytů v naší správě mají kolegové z oddělení pronájmů jasný přehled o aktuální cenové hladině ve všech lokalitách Prahy. Zároveň používáme nástroje, které nám zobrazí informace o bytech velmi podobných parametrů, které byly pro danou konkrétní městskou oblast inzerovány v uplynulých 3 měsících. Na základě těchto zjištění určíme ambiciózně vysokou cenu, se kterou následně v případě potřeby pracujeme.

Mnoho majitelů si neuvědomí, že když trvá na vyšší ceně, např. o 1 000 – 2 000 Kč vyšší, než je reálné, a dojde k tomu, že je pak byt 2 měsíce volný, bude se vzniklá ztráta na nájemném (rozdíl v ceně) splácet i více než rok. Když chci byt pronajmout za 14 000 Kč a mám ho 2 měsíce prázdný, tak přijdu za ty 2 měsíce o 28 000 Kč. Při rozdílu ceny 2 000 Kč bude trvat "dorovnání" této ztráty přesně rok. Při průměrné době nájmu v Praze (1,5 roku) se prodlevy mezi podnájemci z důvodu tlaku na vyšší cenu prostě nevyplatí.

Ano, zajistíme příkazní smlouvu, nájemníkovi se představíme a informujeme ho o změně bankovního účtu, abychom si byli jistí, že nájemník i nadále platí nájemné. Jakmile se trochu poznáme, převedeme nájemníka na naši podnájemní smlouvu.

Příprava nemovitostí

U drobných a středních prací, jako je výmalba, úklid, servis oken, výměna spotřebičů, výměna podlah, výměna dveří apod., může jít o časové rozmezí 10 – 14 dní. U náročnějších prací (typu rekonstrukce kuchyně či koupelny) počítejte s dobou 4 – 6 týdnů. Doba trvání kompletní rekonstrukce je individuální.

Cenu určuje trh, po dokončení přípravy bytu je majitel přesměrován do oddělení inzerce, kde makléři určují nejvyšší možný nájem.

Produkty IKEA volíme především proto, že usnadňují a zefektivňují proces uživatelského plánování, skládají se z materiálů a komponentů dostupných i po delší době a jsou jednoduše nahraditelné.

Alza je velký e-shop se spotřebiči, který při doručení udává velký časový rozptyl, kdy je potřeba, aby byl někdo na místě přebrání. Pokud tam bude čekat člověk s cenou 400 Kč/h, tak se to nevyplatí. Navíc kurýr spotřebič na místě nevyzkouší a nepřinese do bytu. A tak musí majitel případné reklamace, poškození či kosmetické vady řešit sám. Zatímco náš řemeslník např. pračku vyzvedne, vynese do bytu, připojí, zasvorkuje a vyzkouší program, u kterého počká až do konce. Náš člověk odveze starý spotřebič a odveze všechny krabice a obalový materiál. Výhodou dále je, že pokud je spotřebič poškozený nebo se s ním něco stane v záruční době, je řešení situace na nás a majitel si s ničím nemusí dělat starosti.

Z časových důvodů nevyužíváme služeb firem, které dělají rekonstrukce na klíč. Naši praxi nastíníme v následujícím příkladu realizace:

Mění se kuchyň. Při té příležitosti zástupci naší společnosti doprovázejí řemeslníka do bytu, kde mu poskytnou osnovu k tvorbě cenové nabídky a uzavřou s ním dohodu obsahující výčet činností a nákupů, které bude potřeba v průběhu konání díla zajistit. Při odpojení kuchyně je většinou zapotřebí výměna elektrorozvodů a zásuvek nebo rozvodů vody. To zajišťují zvlášť elektrikář a zvlášť instalatér, kteří nejen realizují, ale rovněž kontrolují nové zapojení spotřebičů. Cenovou kalkulaci a kvalitu kontrolujeme my. V případě, že je něco v nepořádku, dílo si nepřevezmeme. Teprve potom začne truhlář skládat kuchyň. Dále probíhá instalace doplňků, jako jsou LED pásky nebo obklady, a drobné zednické práce, například začišťování nových rozvodů nebo vyrovnávání stěn. Je tedy možné, že se na jedné stavbě vyskytne v průběhu času třeba i pět různých řemeslníků, z nichž každý odpovídá pouze za svou vlastní práci. Díky jejich flexibilitě jsme přesto většinou rychlejší než jeden velký generální dodavatel. Pokud byste chtěli takovou věc řešit sami či například centrálně v Ikea, tak budete muset sami shánět například elektrikáře, instalatéra a v průměru se taková realizaci prodlouží o 2 – 3 měsíce. Tedy ztratíte 2 – 3 nájmy a mnoho svého času.

Samozřejmě, že si majitel může byt připravit sám. V 95 % případů to však trvá déle, což má za následek ušlý budoucí nájem. Také se stává, že z důvodu nedostatečné kvality provedených prací, které nevyhovují našim standardům, musíme posléze zajišťovat opravy, které znamenají další náklady. Zajistíme-li přípravu naopak my, majiteli šetříme čas a přebíráme na sebe odpovědnost za provedenou práci. V prvopočátku od nás přitom majitel obdrží fotodokumentaci a cenovou nabídku s doporučeným postupem. Po schválení rozpočtu a proplacení faktury se pak až do nafocení hotového bytu majitel o nic nestará.

Během pronájmu

Peníze obdržíte nejpozději do 2. dne následujícího měsíce současně s platbou za celý měsíc aktuální. Na váš bankovní účet, uvedený ve smlouvě, obdržíte nájemné ponížené o naši provizi a 100 % námi nastavené částky za zálohy na energie a služby.

Zálohy za reálné faktury platí vždy odběratel na přímo, podle požadavků dodavatele, tedy majitele bytu. U záloh si, prosím, nastavte přímé inkaso nebo trvalé příkazy a každou obdrženou fakturu za energie a SVJ zašlete na sprava@nemovitostinainvestice.cz. Vaše zálohy na energie od dodavatelů budou pravděpodobně jiné než zálohy podnájemce. Po konci smluvního vztahu s podnájemcem uděláme vyúčtování podle reálné spotřeby podnájemce.

Zálohy si u jednotlivých dodavatelů nastavte individuálně tak, abyste se vyhnuli nepříjemným nedoplatkům při ročním vyúčtování. Dodavatele prosím kontaktujte na přímo.

Nemusíte. Reálný počet podnájemců a kontakty na nás jsme na SVJ už nahlásili. Pokud vás kontaktují oni, přepošlete prosím zprávu na sprava@nemovitostinainvestice.cz.

Všichni podnájemci musí mít námi vybrané pojištění odpovědnosti až do 10 milionů Kč a cca 200 000 Kč pojištění domácnosti.

Pokud podnájemce nezaplatí do 15 dnů od splatnosti, zasíláme mu okamžitou výpověď a byt během několika dnů přebíráme zpět do naší správy.

Problémový podnájemce u nás má od té chvíle záznam a již se v rámci našeho portfolia neubytuje.

Ano, činíme tak, pokud jde o byt obsazený novým podnájemcem, kterého neznáme, nebo v případě, kdy se chceme ujistit, že je v bytě vše v pořádku. Nový byt tak navštěvujeme vždy po 6 měsících podnájmu. Současně provedeme záznam o spotřebě energií, stavu bytu nebo nenahlášených domácích mazlíčcích. Vše potřebné řešíme s majitelem bytu.

Pokud podnájemce nahlásí poškození vybavení bytu, standardně lednice, myčky či pračky, pošleme do bytu technika, který ověří skutečný stav a pokusí se provést opravu, kterou si v rámci "drobných oprav" hradí sám podnájemce. Pokud technik zjistí, že oprava vybavení není možná nebo je finančně nevýhodná, kontaktuje vás náš manažer správy nemovitostí s návrhem a cenovým odhadem výměny. Vše související vyřešíme my, vy pouze uhradíte předem domluvenou částku.

Projeví-li podnájemce 2 – 3 měsíce před vypršením podnájemní smlouvy zájem o její prodloužení a současně odsouhlasí nové smluvní podmínky, dochází k novému podpisu. Každou smlouvu vytvářejí naši specialisté individuálně na základě cen na trhu s pronájmy, spotřeby podnájemce a jeho nových požadavků (kupříkladu navýšení počtu osob). Všechny nové informace zahrnujeme do nové smlouvy. Pokud podnájemce nemá zájem o prodloužení, smluvní vztah končí s koncem platnosti aktuální smlouvy, domlouvá se předání/převzetí nemovitosti a zároveň se cca 6 týdnů před koncem původního podnájemce začne byt opět inzerovat a hledá se nový podnájemce. Nového podnájemce v 75 % případů najdeme dříve, než původní podnájemce odejde z bytu.

Nájemné navyšujeme, pokud nám to umožní cenové mapy a trh, v rámci procesu prodloužení smlouvy. Současně s tím dochází – v závislosti na dosavadní reálné spotřebě podnájemníka – i k případnému navýšení záloh. Pokud bychom z průběžné kontroly v bytě či nového předpisu SVJ zjistiti, že je potřeba navýšit zálohy, tak je navýšíme dodatkem od dalšího měsíce.

Výpovědi

Ukončení smluvního vztahu mezi námi a podnájemcem může nastat v případě vypršení smlouvy nebo podáním výpovědi ze strany podnájemce s dodržením tříměsíční výpovědní lhůty. Při závažném porušení smlouvy může dojít k výpovědi bez výpovědní lhůty.

Při předání kontrolujeme byt podle předávacího protokolu, virtuální prohlídky a fotografií.

Případné škody strhneme z kauce. Pokud kauce nedostačuje a poškození je větší, zasíláme fakturu na podnájemce nebo řešíme s pojišťovnou. Pokud ani toto není dostačující, tak si vytváříme interní fond, ze kterého jsme schopni zbývající rozdíl doplatit.

Pokud podnájemce neuhradí poslední nájem, nájemné pomáháme vymáhat, ale nikdy nezasíláme finance na váš účet, dokud je sami neobdržíme. Podnájemce má extra sankci při neuhrazení posledního nájmu. A současně spolupracujeme s advokátem, který se zaměřuje na následné vymáhání dluhů.

Vyúčtování

Zálohy za energie vč. SVJ platí investor. Pokud bychom například chtěli převést energie na sebe, tak tím zvýšíme jako firma poplatky za základní tarif a podnájemce by za stejný odběr platil více peněz, a pro vás by zůstal menší nájem.

Vyúčtování vyhotovujeme na základě reálné spotřeby podnájemce a jednotkové sazby z faktur od dodavatelů energií a služeb. Přeplatky a nedoplatky vždy vracíme na účet, který evidujeme v systému, po zaplacení protistranou.

Děláme 3 typy vyúčtování:

1. vyúčtování pro pokračující podnájemce;

2. vyúčtování pro končící podnájemce, které zpracováváme, jakmile máme relevantní podklady a faktury (u končících podnájemníků vyúčtováváme depozit na základě dostupných faktur a kde to lze, si necháváme zálohu na přeúčtování záloh na energie dle reálných faktur);

3. zmíněné přeúčtování s reálnými podklady od dodavatelů, čímž se ujistíme, že podnájemce zaplatil za svou reálnou spotřebu.

Detaily vyúčtování a příklady situací vám zasíláme s každým vyúčtováním a jsou dostupné zde: Výroční vyúčtování nebo Konečné vyúčtování.

Vyhotovíme jej, jakmile máme podklady od všech dodavatelů, SVJ a řemeslníků.

Nemusíte, ale pokud jsou vámi hrazené zálohy výrazně nižší, než je suma, která vám chodí od podnájemce, doporučujeme si je zvýšit. Investorovi, který má nastaveny příliš nízké zálohy energií či služeb, hrozí riziko vzniku nedoplatku, ačkoli podnájemce může ve stejném momentu evidovat i přeplatek.

Nedoplatek musíte uhradit. Fakturu následně, prosím, zašlete na náš e-mail sprava@nemovitostinainvestice.cz. My si ji uložíme pro budoucí vyúčtování.