1. Zúčtovací období

Výroční vyúčtování: Účtovací období je 1 rok, vyúčtování provádějte na základě reálné spotřeby nájemníka.

Konečně vyúčtování: Účtovací období je shodné s platností nájemní smlouvy, vyúčtování provádějte na základě reálné spotřeby nájemníka.

1. Zúčtovací období

2. Podklady

Výroční vyúčtování: Podkladem pro získání spotřeby jsou odečty měřidel – počáteční při předání bytu (nebo konečný stav z posledního vyúčtování) a výroční samoodečet po uplynutí 1 roku.

Konečné vyúčtování: Podkladem pro získání spotřeby jsou odečty měřidel – počáteční při předání bytu (nebo konečný stav z posledního vyúčtování) a konečný při převzetí bytu zpět od nájemníka.

2. Podklady

3. Výpočet jednotkové ceny

Jednotkové ceny si vypočítejte z aktuálně dostupných podkladů (faktura za elektřinu, faktura za plyn, vyúčtování SVJ – voda, teplo, položka ostatní).

3. Výpočet jednotkové ceny

4. Výpočet nákladů za elektřinu

Při výpočtu nákladů za elektřinu si vypočítejte z faktury jednotkovou cenu za kWh (celkovou částku na faktuře vydělte celkovou spotřebou v kWh) – tuto jednotkovou cenu vynásobte skutečnou spotřebou nájemníka.

4. Výpočet nákladů za elektřinu

5. Výpočet nákladů za studenou vodu

Při výpočtu nákladů za studenou vodu si vypočítejte z vyúčtování SVJ jednotkovou cenu za m3 (celkovou částku na vyúčtování od SVJ za studenou vodu vydělte celkovou spotřebou studené vody v m3) – tuto jednotkovou cenu vynásobte skutečnou spotřebou nájemníka.

5. Výpočet nákladů za studenou vodu

6. Výpočet nákladů za teplou vodu

Při výpočtu nákladů za teplou vodu si vypočítejte z vyúčtování SVJ jednotkovou cenu za m3 (celkovou částku na vyúčtování od SVJ za teplou vodu a ohřev teplé vody vydělte celkovou spotřebou teplé vody/nebo studené vody pro ohřev teplé vody v m3) – tuto jednotkovou cenu vynásobte skutečnou spotřebou nájemníka.

7. Výpočet nákladů za teplo

Při výpočtu nákladů za teplo vycházejte z počtu topných měsíců v roce (leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec) – z vyúčtování SVJ si vypočítejte jednotkovou cenu za topný měsíc (celkovou částku na vyúčtování od SVJ za teplo vydělte počtem topných měsíců, tzn. 6) – tuto jednotkovou cenu vynásobte skutečně odbydlenými měsíci nájemníka v topné sezóně.

7. Výpočet nákladů za teplo

8. Výpočet nákladů za plyn

Při výpočtu nákladů za plyn si vypočítejte z faktury jednotkovou cenu za m3 (celkovou částku na faktuře vydělte celkovou nepřepočtenou spotřebou v m3) – tuto jednotkovou cenu vynásobte skutečnou spotřebou nájemníka (plynoměry ukazují spotřebu v m3).

8. Výpočet nákladů za plyn

9. Sekce ostatní

Položka ostatní obsahuje všechny ostatní služby dle rozpisu bytového domu kromě fondu oprav, správy domu a pojištění domu – společnou elektřinu v domě, osvětlení v domě, výtah, odvoz odpadu, garáž, internet, recepci, úklid, režie, pult požární ochrany, drobné opravy v domě apod. – záleží, co vše daná nemovitost nabízí – náklady za tyto položky vydělte počtem dnů, na které se vyúčtování SVJ vztahuje. Tím získáte jednotkovou cenu za odbydlený den – tuto jednotkovou cenu pak vynásobte skutečně odbydlenými dny nájemníka.

10. Vaše zálohy x zálohy dodavatelům

Vaše zálohy nemusí být ve stejné výši jako zálohy, které hradí nájemník.

10. Vaše zálohy x zálohy dodavatelům