Checklist pro majitele nájemní nemovitosti

Zajistěte úspěšný pronájem vaší nemovitosti s naším přehledným checklistem, který zahrnuje vše od správného postupu s SVJ, přes pojištění, komunikaci s nájemníky, až po daňové povinnosti a prevenci problémů.

Checklist pro majitele

Vůči SVJ

1) Informujte SVJ o pronájmu: Je důležité informovat správu SVJ o tom, že byt bude pronajat, a sdělit kontaktní údaje na sebe či na správce bytu.

2) Zjistěte pravidla SVJ: Tyto pravidla musíte předat na nájemníka.

3) Nahlaste počet osob na SVJ po nastěhování nájemníků.


Pojištění

4) Zkontrolujte, zda máte aktuální pojištění bytu: Jedná se jak o pojištění nemovitosti, tak domácnosti a odpovědnosti spojené s pronájmem.


Vůči nájemníkovi

5) Sestavení nájemní smlouvy: Pouze kvalitní smlouva vám zajistí rychlou reakci a dodržení všech dohodnutých práv. Musíte vědět, co a kdy máte dělat.

6) Předání bytu: Zaznamenejte stav bytu a vybavení při předání bytu nájemníkovi. Potřebujete dostatek důkazních materiálů.

7) Komunikace: Buďte dostupní pro dotazy nebo problémy nájemníka a řešte je rychle.

8) Údržba a opravy: Zajistěte údržbu bytu a rychle reagujte na potřebné opravy.

9) Kauce: Vyžádejte si od nájemníka vratnou kauci na pokrytí případných škod a buďte připraveni, že dle zákona jste povinni uhradit úrok z kauce v hodnotě mezi 8 – 20 %.

10) Převzetí bytu zpět: Vždy kontrolujte všechna poškození, vymalování na bílo a generální úklid. To, co musíte nechat udělat, můžete vyúčtovat.


Vůči daňovému úřadu

11) Daň z příjmu dle § 9: Musíte uvést příjmy z pronájmu a zaplatit příslušné daně.

12) Daň z nemovitosti: Do konce ledna se musí nahlásit nový byt přes přiznání k dani a pak každý květen zaplatit daň. Doporučujeme portál mojedane.cz.


Další důležité kroky

13) Pravidelná kontrola plateb: Každý měsíc kontrolujte příchozí peníze v termínu. Pokud bude zpoždění, tak ihned vyzvedněte přes všechny komunikační nástroje.

14) Cizinecká policie: Přihlaste byt (trvá 30 dnů) a pak každého cizince nahlaste do 72h od předání bytu. Sankce za nedodržení je 50 000 Kč.

15) Domovní kniha: Archivuji doklady vyplněné cizinci pro kontrolu z cizinecké policie. Kontrola je každý rok.

16) Energetické štítky: Ujistěte se, že máte platný energetický štítek bytu od SVJ.

17) Vyúčtování: Vždy dělejte po roce vyúčtování záloh na služby – sankce je 108 000 Kč v plné sazbě.

18) Pravidelné kontroly bytu: Domluvte si možnost pravidelných kontrol po 6 měsících.  

19) Aktualizujte nájemné a zálohy na služby každý rok.

20) Kontakty: Pro případ nouze musí nájemník vědět komu volat ohledně čeho.

21) Mějte profesionální fotky čistého a připraveného bytu – první dojem přitahuje správné zájemce.

22) Mějte připravené scénáře, co dělat když: někdo neplatí, něco poškodí, dělá hluk, prodává drogy atd. Pouze rychlá reakce vám dokáže pomoci. Jinak se problém zvětšuje.