Nejnovější data z AirBnB – Nemovitosti na investice

Nejnovější data z AirBnB

AirBnB nabízí­ v současné době 4.000.000 různých ubytování­ v celkem 191 zemí­ch celého světa. To je pro zají­mavost ví­ce, než kdybychom sečetli počet hotelových pokojů 5 největších hotelových řetězců.

 

Z výše zmí­něných 4 milionů nabí­dek je téměř polovina nabí­zena na tzv. instantní­ rezervace. To znamená, že tyto nabí­dky je možné zarezervovat hned, bez předchozí­ho schvalování­ od hostitele. A toto čí­slo roste každý den. Žádný hotelový řetězec nemá tolik pokojů, jako má AirBnB nabí­dek na instantní­ rezervace.

 

Kolik již bylo příjezdů?

 

Od založení­ společnosti v roce 2008 AirBnB hostitelé uví­tali ví­ce než 200.000.000 příjezdů po celém světě.

 

Nejví­ce nabí­dek je v současné chví­li v USA a to 660.000, dále ve Francii 485.000, v Itálii 340.000, Španělsko má 245.000 a na pátém mí­stě Velká Británie 175.000 nabí­dek.

 

Přes AirBnB si můžete zarezervovat různé druhy ubytování­. Od začátku fungování­ společnosti se již ubytovalo ví­ce než 130.000 hostů ve stromových domech, 140.000 hostů v jurtách, 570.000 hostů na lodích nebo třeba 120.000 hostů v hradech.

 

Senioři jedou

 

Nejví­ce rostoucí­ skupinou v rámci AirBnB jsou hostitelé senioři (nad 60 let). Tito hostitelé jsou nejlépe hodnoceni hosty, zí­skávají­ nejví­ce 5* hodnocení­. Ví­ce, než jiné demografické skupiny.

 

A jaká byla v historii AirBnB nejvytíženější­ noc? Je to 5.8.2017. Tuto noc bylo přes AirBnB ubytováno 2.5 milionu lidí­. Jinak je to v průměru okolo 2 milionu hostů.

Leave a Comment:

Leave a Comment: